Форма за регистрация за студенти и докторанти

Степен на обучение:бакалавърмагистърдокторант


Ако желаете фактура, моля, попълнете следните данни:

Имате ли нужда от превод от английски на български език? ДаНе

Хранителни предпочитания: с месобез месо

Декларирам, че съм съгласен/а фондация "АСИСТ - помагащи технологии" и Интеракта ЕООД да обработва предоставените по-горе лични данни за следните цели*:

Искам да получавам новини, материали и информация за други събития и/или обучения, свързани с помагащи технологии, допълваща и алтернативна комуникация.ДаНе