Форма за регистрация


Имате ли нужда от превод от английски на български език? ДаНе

Хранителни предпочитания: с месобез месо

Желаете ли да участвате с постер: неда
При желание за участие с постер, изпратете до 15 октомври 2019 г. следната информация: заглавие на постера, автори, абстракт (150 думи) на имейл aac2019@assistfoundation.eu.


Моля, проверете въведените данни за грешки, тъй като те ще влязат във фактурата!

Декларирам, че съм съгласен/а фондация "АСИСТ - помагащи технологии" и Интеракта ЕООД да обработва предоставените по-горе лични данни за следните цели*:

Искам да получавам новини, материали и информация за други събития и/или обучения, свързани с помагащи технологии, допълваща и алтернативна комуникация.ДаНе