доц. д-р Екатерина Тодорова

доц. д-р Екатерина Тодорова – Нов български университет

Доц. д-р Екатерина Тодорова е магистър по логопедия и доктор по психология. Работи в областта на говорната и езиковата патология. Доцент по обществено здраве към Нов български университет. Един от водещите специалисти в областта на дислексията. Автор е на монографиите „Диагностика на езиков дефицит при дислексия“ (2005), „Специфични артикулационни нарушения през детството“ (2013), на учебниците „Дислексия“ (2007, 2008), „Артикулационни нарушения – ръководство за терапия“ (2009, 2014, 2018),  на над 50 научни статии и студии, участник в национални и международни научни форуми в областта на комуникативните нарушения и психологията на аномалното развитие. От 2006 г. е щатен преподавател в Нов български университет. Член е на управителния съвет на „Институт за психично здраве и развитите“ – София и „Българска асоциация по дислексия“. Член е на „Национално сдружение на логопедите в България“ и „Дружество на психолозите в България“. Автор е на програма за идентификация, обучение и оценяване на студенти с дислексия в Нов български университет.