д-р Евгения Христова

д-р Евгения Христова – съ-учредител на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.

Евегения Христова има докторска степен по психология и е главен асистент в департамент “Когнитивна наука и психология”, НБУ, както и изследовател в Изследователски център по когнитивна наука, НБУ.

Експерт по технологии с проследяване на погледа (еye-tracking), устройства за контрол с поглед, помагащии технологии за комуникация с поглед, софтуер за подпомагане на комуникацията.

Автор на статии в областта на помагащите технологии за контрол с поглед и високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация. Автор на доклади в международни и български конференции.

Води обучения в областта на високотехнологичните средства за допълваща и алтернативна комуникация – редица обучения за конкретни организации, както и обучения по програма ERASUM + за логопеди от Източно-европейските страни, обучител в проект „Включващо обучение“ и „Приобщаващо образование“ МОН по ОП РЧР на ресурсни учители, логопеди и психолози.