Елена Канлиева

Eлена Канлиева – директор, ЦСОП – Велинград.

Елеана Канлиева е магистър по специална педагогика от СУ „Климент охридски“, магистър–логопед и слухово-речеви рехабилитатор от ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистър по дефектология към ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Председател на УС на Сдружение БАЛИЗ -Велинград, на МИГ „Белово-Септември-Велинград“ , участва в работни групи за разработване на политики и стратегии за подкрепа на личностно развитие на деца, ученици и лица в неравностойно положение на областно и общинско ниво. „Преминала обучения в Малта-Валета, Ексетър – Англия. Структурира образователния процес в ЦСОП-Велинград според европейските стандарти. Въвежда иновативни образователни системи, софтуерни програми и съвременни технологии за подпомагане на комуникацията – устройства за проследяване на погледа.