доц. д-р Морис Гринберг

Морис Гринберг е съ-основател на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ и в последните години работи за популяризирането и разпространението на помагащи технологии за допълваща и алтернативна комуникация в България. Той е доцент в департамент „Когнитивна наука и психология“ в Нов български университет и има интереси, свързани с помагащите технологии, е-обучение, човешко поведение и когнитивно моделиране. Член е на Международното дружество по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC) и на Дружеството по когнитивна наука.