Тамара Маргова

Тамара Маргова – ЗДУД, ЦСОП-Велинград

Тамара Маргова притежава квалификации магистър-специален педагог от ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград, учител по география и биология от педагогическия университет в Украйна и магистър – английска филология от ПУ „Паисий Хилендарски“-Пловдив. Участва в работни групи за разработване на политики и стратегии за подкрепа на личностно развитие на деца, ученици и лица в неравностойно положение на областно и общинско ниво. Преминала обучения в Малта-Валета, Ексетър – Англия. Работи за повишаване на качеството и ефективността на учебния процес в ЦСОП-Велинград чрез използване на иновативни образователни системи, ИКТ и софтуерни програми, технологии за подпомагане на комуникацията – устройства за проследяване на погледа и др. Разработва и ръководи проекти по Еразъм+ и национални програми.