проф. Вики Касела

Проф. Вики Касела се занимава с обучението на деца и възрастни със специфични нужди от 50 години. Нейният професионален опит включва преподаване в класната стая и клиниката, администриране на частни и общестевни училища както и преподавателска и управленска дейност в университет. Тя е преподавала в Университета в Алабама, Универитета в Невада, Рено и Щатския университет в Сан Франциско. Като професор в департамента по специална педагогика в Щатския университет в Сан Франциско тя създава първите академични курсове по адаптивна технология в САЩ. Нейните експертни области се фокусират върху подготовката на учители за хора с ограничен слух, с обучителни и множество увреждания и е била директор на програмата за хора с увереден слух. През последните 16 години тя е е изпълнителен директор в The Bridge School, специализирано училище, чиято дейност е посветена на развитие на нужните образователните и комуникационни умениa на деца с тежки физически увреждания и комплексни комуникационни нужди, за да могат да участват активно в своите общности. Важна част от нейната дейност е споделянето на ефективните стратегии, използвани в The Bridge School с международната общност от специалисти.