доц. д-р Кристине Стадсклайв

доц. д-р Кристине Стадсклайв – психолог, специалист по невропсихология, Университетска болница в Осло, Норевегия

д-р Кристине Стадсклайв (Kristine Stadskleiv, PhD) е клиничен психолог със специализация по невропсихология и рехабилитация. Тя работи в рехабилитационния отдел на Болницата на Университета в Осло, Норвегия, като извършва когнитивна оценка и интервенции с различни средства за допълваща и алтернативна комуникация на деца с увреждания.

Темата на нейната докторска дисертация, защитена през 2017 г., е „Познавателни процеси и комуникация при деца с детска церебрална парализа“. Неин специален изследователски интерес е как да бъде оценявано когнитивното функциониране при деца със тежки нарушения на говора и езика.

Нейната изследователска дейност е фокусирана върху когнитивното функциониране при деца с увреждания, допълваща и алтернативна комуникация, церебрална парализа.

Повече за изследователската й дейност може да бъде намерено тук:

https://www.researchgate.net/profile/Kristine_Stadskleiv