AAC2019

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ организира

Втората международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC2019

с подкрепата на Министерство на образованието и науката

и UNICEF – България

Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) – това са всички методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч. Над 100 000 деца и възрастни в България имат затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

Вече за втора година конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на помагащи технологии и допълваща и алтернативна комуникация.

Тази година акцентът е върху проследяване на ефекта от използването на средства за ДАК – от първата интервенция до използването им в ежедневието.

Докладите, уъркшоповете и пленарните панелни дискусии на конференцията ще представят:
 • Съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти с фокус върху добрите практики
 • Опита в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други.
 • Опита на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация.
 • Политиките в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция и мястото на допълващата и алтернативна комуникация в тях.
 • Личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация и помагащи технологии.
Официални представители Пленарни доклади
 • проф. Вики Касела, The Bridge School, САЩ – „Включването: процес, а не само намиране на място“.
 • проф. Стивън фон Течнер, Университет на Осло, Норвегия – „Графичният символ и езикът“.
 • доц. д-р Кристине Стадсклайв, Университет на Осло, Норвегия – „Важността на подпомогнатата комуникация за включване и образование – примери от практиката“.
 • Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел – „Нека да започнем от самото начало: процесът на избор на ДАК при деца“.
 • Алдона Мисаковска-Адамчик,  председател на ISAAC, Полша – „Сътрудничество със семействата при ранна интервенция с ДАК“.
 • Каве Вефаг, регионален мениджър за Европа, Близкия Изток, Източна Азия, Африка, Tobii Dynavox, Швеция „Финансиране и използване на ДАК и помагащи технологии“.
 • доц. д-р Морис Гринберг, д-р Евгения Христова, фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“„Програма и методика за обучение на деца с тежки физически увреждания чрез система за контрол с поглед“.
Добри практики в България
 • фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
 • ЦСОП „П. Р. Славейков“ – Плевен
 • РЦПППО – област Търговище
 • други
Демонстрации на технологии и софтуер Уъркшопове
 • проф. Стивън фон Течнер, Университет на Осло, Норвегия – „Създаване на подкрепяща езика среда за деца, използващи ДАК“.
 • доц. д-р Кристине Стадсклайв, Университет на Осло, Норвегия – „Игра и общуване: практически подход“.
 • проф. Вики Касела, The Bridge School, САЩ – „Инструменти и стратегии за подобряване на езика и комуникацията“.
 • Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел – „Ръководство за комуникация с пациенти в болница и с хора, които имат придобити комуникационни затруднения“.
Постери

Работните езици на конференцията са български и английски. Осигурен е синхронен превод.

За участие в конференцията се изисква регистрация и заплащане на такса за участие до 30 октомври 2019 г. (или до изчерпване на местата).

Програма

Регистрация

 • Безплатна регистрация
  0.0 лв.

  За хора с увреждания, които имат нужда от допълваща и алтернативна комуникация (и техните придружители).

 • Ранна регистрация
  80 лв.

  Удължен срок – регистрация и плащане до 22.10.2019 г.

 • Стандартна регистрация
  100 лв.

  Регистрация за конференцията и плащане между 23.10 и 30.10.2019 г.

  AAC2019
 • Регистрация за студенти
  50 лв.

  Регистрация за студенти и докторанти.

Място на провеждане

Конференцията се провежда
от  4 ноември (понеделник) до 6 ноември (сряда) 2019 г.

в

Парк-хотел Москва
София